Articles and book chapters

Search publications

Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Norsk pedagogisk tidsskrift 04 / 2019 (Volum 103) 2019

Åpen tilgang på Idunn

Forskningstema: Skoleutvikling og elevenes læring
Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen