Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

Kvinneledede bedrifter – Gjør det noen forskjell for bedrifters familievennlighet?

  • Sosiologisk tidsskrift  | 
  • 2007
 
  • 3

Jensen, R. S. & Schøne, P. (2007). Kvinneledede bedrifter – Gjør det noen forskjell for bedrifters familievennlighet? Sosiologisk tidsskrift, 3/2007.

Fafo researchers