Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Kvinners eierskap i næringslivet: hva vet vi om det?

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2005
 
  • 2

Jensen, R. S. (2005). Kvinners eierskap i næringslivet: hva vet vi om det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2005.

Fafo researchers