Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Kvinners eierskap – kjennetegn og motivasjon

  • Søkelys på arbeidslivet,  | 
  • 2007
 
  • 1

Jensen, R. S. (2007). Kvinners eierskap – kjennetegn og motivasjon. Søkelys på arbeidslivet, 1/2007.

Fafo researchers