Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Likelønn og kjønn: gamle tema, nye spørsmål

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2006
 
  • 1

Jensen, R. S. (2006). Likelønn og kjønn: gamle tema, nye spørsmål. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2006.

Fafo researchers