Skip to main content

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen

Norsk pedagogisk tidsskrift |  2019
 
04 / 2019 (Volum 103)

Kaja Reegård, R & Rogstad, J. (2019 "Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen". Norsk pedagogisk tidsskrift 04 / 2019 (Volum 103) https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-02

Fafo researchers