Skip to main content

Kristin Alsos & Mona Bråten

Makt over arbeidstiden

Tidsskrift for arbejdsliv |  2023
 
Alsos, K., & Bråten, M. (2023). Makt over arbeidstiden. Tidsskrift for Arbejdsliv, 25(3), 38–52.

Fafo researchers