Articles and book chapters

Search publications

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

, 2018

Sammendrag / Abstract

Forskningstema: Digitalization of work

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes, Kristin Alsos

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv