Skip to main content

  • Olav Elgvin & Kristian Rose Tronstad

Nytt land, ny religiøsitet?

Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge

  • Tidsskrift for samfunnsforskning  | 
  • 2013
 
  • Vol. 54

Elgvin, O & Tronstad, K. R. 2013 Nytt land, ny religiøsitet? Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.