Articles and book chapters

Search publications

Nytt land, ny religiøsitet?
Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge

Olav Elgvin & Kristian Rose Tronstad

Tidsskrift for samfunnsforskning Vol. 54 , 2013

Artikkelen kan kjøpes

Forskere på Fafo: Olav Elgvin

Prosjekt: Analyse av innvandreres religiøsitet

Nytt land, ny religiøsitet?