Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen

Samordning eller underordning? Svar til Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng

  • Tidsskrift for samfunnsforskning  | 
  • 2010
 
  • 4

Jensen, R. S. (2010). Samordning eller underordning? Svar til Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng. Tidsskrift for samfunnsforskning, 4/2010.

Fafo researchers