Skip to main content

  • Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Større kompetanseutfordringer i små kommuner

  • Fagbladet Samfunn & Økonomi  | 
  • 2014
 
  • 1/2014

Bakkeli, V. & Jensen, R. S. (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner? Fagbladet Samfunn & Økonomi, 1/2014.

Fafo researchers