Skip to main content

Ragnhild Steen Jensen

Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden

Søkelys på arbeidsmarkedet |  2000
 
17(2)

Jensen, R. S. (2000). Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden. Søkelys på arbeidsmarkedet, 17(2).

Fafo researchers