Skip to main content

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård & Elin Svarstad

Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet

Magma |  2018
 

Trygstad, S. C., Ødegård, A. M. & Svarstad, E. (2018). Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet. Magma 3/2018.