Fafo papers

Search publications

§20 – Fagbrev gjennom dokumentasjon av realkompetanse i Norge

Arne Pape

Fafo-notat 2000:06

Nettutgave

Published: 2000 Id-nr.: 639