Fafo papers

Search publications

Arbeidstakere som går tjenestevei
Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS

Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2005:01

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

Published: 2005 Id-nr.: 759