Fafo papers

Search publications

Arbeidstidstida ved Aker Base
Rapport frå prosjektet: Arbeidstidsordningar for baseverksemdene

Martin Byrkjeland

Fafo-notat 1999:12

Nettutgave

Published: 1999 Id-nr.: 624