Fafo papers

Search publications

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte
Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2010:17

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Published: 2010 Id-nr.: 10113