Skip to main content
Kristine Nergaard

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte

Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009

  • Fafo-notat 2010:17
  • Fafo-notat 2010:17
I dette notatet diskuterer vi deltidsarbeid og ønsket arbeidstid blant deltidsansatte med utgangspunkt i arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Det er fortsatt høy deltidsandel blant kvinner i det norske arbeidsmarkedet. I underkant av 20 prosent av alle deltidsansatte ønsker lengre arbeidstid. Andelen deltidsansatte som ønsker lengre ukentlig arbeidstid, er høyest i kvinnedominerte yrker uten krav til høyere utdanning, for eksempel blant hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, butikkmedarbeidere, yrker innen serveringsvirksomhet eller renholdere. Det kan se ut som om det her er lommer i arbeidslivet hvor mange sliter med å oppnå en ukentlig arbeidstid som tilsvarer deres ønsker.
  • Published: 11. January 2010
  • Ordering ID: 10113
Last ned publikasjonen

Fafo researchers