Fafo papers

Search publications

Avtalt tid?
Informantintervjuer og avtaletekster

Heidi Nicolaisen og Dag Olberg

Fafo-notat 2002:15

Nettutgave

Published: 2002 Id-nr.: 689