Fafo papers

Search publications

Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler

Dag Olberg

Fafo-notat 2005:03

Nettutgave

Published: 2005 Id-nr.: 762