Fafo papers

Search publications

Behovskartlegging i Oslopsykiatrien
Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning

Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl

Fafo-notat 1999:20

Nettutgave

Published: 1999 Id-nr.: 632