Fafo papers

Search publications

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Christer Hyggen

Fafo-notat 2009:06

Nettutgave

Published: 2009 Id-nr.: 10080