Skip to main content
  • Jon Anders Drøpping

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse

Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv

  • Fafo-notat 2005:19
  • Fafo-notat 2005:19

I dette notatet presenteres resultatene fra en undersøkelse av hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv (jf.  sosialtjenestelovens paragraf 4-5).

  • Published: 18. January 2005
  • Ordering ID: 778