Fafo papers

Search publications

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse
Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv

Jon Anders Drøpping

Fafo-notat 2005:19

Nettutgave

Published: 2005 Id-nr.: 778