Fafo papers

Search publications

Dokumentasjon av realkompetanse
Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier

Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule

Fafo-notat 2000:08

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Published: 2000 Id-nr.: 641