Skip to main content
  • Tina Østberg og Anne Britt Djuve

Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal

  • Fafo-notat 2002:22
  • Fafo-notat 2002:22
Dette notatet er en kort sammenstilling av erfaringer 16 Aetat lokal har med minoritetsspråklige som målgruppe. Dataene ble innsamlet i forbindelse med Fafos evaluering av 16 prøveprosjekter med alternativ inntektssikring for flyktninger.
  • Published: 19. January 2002
  • Ordering ID: 696