Fafo papers

Search publications

Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet
En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans

Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad

Fafo-notat 2016:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Published: 2016 Id-nr.: 10243