Fafo papers

Search publications

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012

Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos

Fafo-notat 2012:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Kristin Alsos

Published: 2012 Id-nr.: 10162