Fafo papers

Search publications

Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov?
En undersøkelse av skiftarbeidernes ønsker for utformingen av skiftordningen ved Follum fabrikker

Thore K. Karlsen

Fafo-notat 1999:01

Nettutgave

Published: 1999 Id-nr.: 613