Fafo papers

Search publications

Hva er det med Oslo?
Fra måling av resultater til måling av kvalitet

Hanne Cecilie Kavli

Fafo-notat 2010:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2010 Id-nr.: 10102