Fafo papers

Search publications

Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse?
Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt

Jon Horgen Friberg

Fafo-notat 2004:33

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Published: 2004 Id-nr.: 757