Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Hvor lang er ferien?

  • Fafo-notat 2006:05
  • Fafo-notat 2006:05
I notatet analyseres data om hvilke typer ferieordninger lønnstakere i privat sektor har. Formålet er å anslå hvor mange som har ferie etter ferielovens minimumsbestemmelser (21 dager), og hvor mange som har lengre ferie (som regel fem uker eller mer).

Analysen viser at mellom 12 og 18 prosent av arbeidstakerne i privat sektor har 21 dagers ferie. Andelen arbeidstakere med bare 21 dagers ferie er størst i små bedrifter og innen detaljhandel og hotell- og restaurantvirksomhet. Det er ingen forskjeller mellom menn og kvinner. Arbeidstakere med yrker som krever høyere utdanning oppgir oftest å ha fem ukers ferie. Et klart flertall blant arbeidstakere på arbeidsplasser uten kollektive partsforhold oppgir å ha fem ukers ferie. Fem ukers ferie – som ble innført avtaleveien – har dermed spredt seg til store deler av privat sektor.
  • Published: 2. January 2006
  • Ordering ID: 794
Last ned publikasjonen

Fafo researchers