Arbeidstidsdilemmaer
Drivkrefter, interesser og konfliktlinjer på arbeidstidsområdet

Dag Olberg

Fafo-notat 2011:16

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10137