Fafo papers

Rapportsøk-en

Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler

Dag Olberg

Fafo-notat 2005:03

Nettutgave

Utgitt: 2005 Id-nr.: 762