Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte?

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2013:15

Nettutgave

Prosjekt: Kartlegging av ufrivillig deltid i varehandelen

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10181