Fafo papers

Rapportsøk-en

Den norske mikromodellen
Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital. Fafos Rådsprogram 2006-2008

Gudmund Hernes

Fafo-notat 2006:25

Nettutgave

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10015