Fafo papers

Rapportsøk-en

Flexicurity – nordiske arbeidslivsmodeller i nye kontekster?

Dag Olberg

Fafo-notat 2007:24

Nettutgave

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10044