Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer

Dag Olberg

Fafo-notat 2006:23

Nettutgave

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10013