Fafo papers

Rapportsøk-en

Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS
Krafttak for norskopplæring – delrapport 1

Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen