Fafo papers

Search publications

Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen

Kari Folkenborg og Bård Jordfald

Fafo-notat 2003:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2003 Id-nr.: 709