Fafo papers

Rapportsøk-en

Nye arbeidstidsordninger
Forsøk med 3+3 turnus og Tillitstid i Bærum kommune

Heidi Nicolaisen og Dag Olberg

Fafo-notat 2005:15

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Utgitt: 2005 Id-nr.: 774