Fafo papers

Search publications

Organisasjonsendringer i industrien
Tekniske funksjonærer og arbeidsledere i ti norske industrivirksomheter

Dag Olberg

Fafo-notat 1998:07

Nettutgave

Utgitt: 1998 Id-nr.: 602