Fafo papers

Search publications

På høy tid
Om utviklingen i norsk skipsfart og konsekvensene for norske sjøfolk i kyst- og nærskipsfart

Arne Pape

Fafo-notat 2003:03

Nettutgave

Utgitt: 2003 Id-nr.: 701