Fafo papers

Rapportsøk-en

Privatskoler i Norden
Omfang, utvikling og den politiske debatten

Øyvind Berge og Christer Hyggen

Fafo-notat 2011:01

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10122