Skip to main content
  • Gudmund Hernes

Klimapolitikk i den nordiske modellen

NordMod2030. Delnotat 3

  • Fafo-notat 2014:19
  • Fafo-notat 2014:19

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

  • Published: 13. January 2015
  • Ordering ID: 10206

Fafo researchers