Skip to main content
  • Vidar Bakkeli og Olav Elgvin

Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

  • Fafo-notat 2014:01
  • Fafo-notat 2014:01

Dette notat gir en sammenfatning av situasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Det er basert på fem forskningsrapporter fra 2013, og handler om levekårsutfordringer, diskriminering, etnisitet og religion. Notatet er tematisk avgrenset til disse rapportene, og dekker ikke kunnskap om lhbt-tematikk fra annen tilgjengelig forskning. Notatet redegjør også for erfaringer fra arbeid med handlingsplaner for inkludering og antidiskriminering i Bergen og Stockholm. Problemstillingene for notatet er:

  • Hva er levekårsutfordringene for lhbt-personer?
  • Hva vet vi om omfanget av diskriminering av lhbt-personer?
  • Hva sier forskningen om samspillet mellom lhbt og etnisitet og/eller religion?
  • Hva er erfaringene fra arbeid med handlingsplanen i Bergen kommune og arbeid med like rettigheter og muligheter i Stockholm?
  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 10188
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Oslo kommune - Fakturasentrale