Skip to main content
Kristine Nergaard

Midlertidige ansettelser 2016

Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser

  • Fafo-notat 2017:07
  • Fafo-notat 2017:07

I dette notatet presenteres tall for midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv til og med utgangen av 2016. Et sentralt tema er hva som har skjedd med andelen midlertidige ansettelser i etterkant av endringene i arbeidsmiljøloven fra og med 1. juli 2015. Vi ser blant annet på:

  • Andelen midlertidig ansatte før og etter lovendringen i alt, og etter kjennetegn ved arbeidsplassen og arbeidstakeren.
  • Er det endringer i hvem de midlertidig ansatte er og hva som kjennetegner deres ansettelser?
  • Har begrunnelsene for midlertidige ansettelser endret seg fra 2014 til 2016?

Datagrunnlaget er SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU), inkludert tilleggsundersøkelser til AKU 2014 og 2016. Notatet er utarbeidet som en del av rapporteringen fra prosjektet «Tilknytningsformer i arbeidslivet», med Arbeids- og sosialdepartementet som oppdragsgiver.

  • Published: 11. April 2017
  • Ordering ID: 10257

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og sosialdepartementet