Fafo papers

Search publications

Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet
Etterspørsel etter, og bruk av barnehager blant innvandrerforeldre i Bergen, Oslo og Trondheim

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen

Fafo-notat 1998:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 1998 Id-nr.: 600