Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen og Lise Lien

NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet

  • Fafo-notat 2015:09
  • Fafo-notat 2015:09

NAV-reformen er en av Norges største fusjonsprosesser. Hvordan har NAV klart å ivareta IA-arbeidet, arbeidet for å sikre et mer inkluderende arbeidsliv, underveis i denne omstillingsprosessen? Dette spørsmålet er utgangspunktet for at Fafo på oppdrag fra LO Stat har samlet erfaringer fra tillitsvalgte i NAV fra denne store omstillingsprosessen. Gjennom historier fra tillitsvalgte i NAV har Fafo sett på hvordan NAV kan være en fyrlykt for IA-arbeid og peke på skjærene i sjøen og de største fallgruvene i slike store omstillinger. Notatet konkluderer med en rekke anbefalinger til andre virksomheter i endring.

  • Published: 8. January 2016
  • Ordering ID: 10220

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)