Fafo papers

Search publications

Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv
Målemetoder og omfang

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2021:17

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Published: 2021 Id-nr.: 10354

Andre utgivelser

Fafo-notat 2017:12
Kristine Nergaard
Oppdaterte tall for 2016


Fafo-notat 2002:17
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Omfang og utvikling


Fafo-notat 2008:25
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Omfang og utvikling over tid


Fafo-rapport 2011:33
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård


Fafo-notat 2019:05
Kristine Nergaard og Elin Svarstad