Fafo papers

Search publications

Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor
Det måtte gjøres…

Geir Veland

Fafo-notat 2014:06

Nettutgave

Project: Ny uførepensjonsordning

Published: 2014 Id-nr.: 10193