Fafo papers

Search publications

Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

Kristine Nergaard

Fafo-notat 1996:15

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Published: 1996 Id-nr.: 876